بررسی سود آوری نهال گردو فرنور

بررسی سود آوری نهال گردو فرنور

    نهال گردو فرنور یکی از انواع نهال‌های گردو است که در نهالستان ارغوان نهال موجود است. این نهال از نژاد چندلر بوده و برخی ویژگی‌های خاص دارد. نهال گردو فرنور به طور معمول درختی بزرگ و قوی است که به ارتفاع تا ۱۵ متر می‌رسد. برگ‌های آن بزرگ و تیره است و شکل